Аналіз впливу регуляторного акта

         Аналіз впливу регуляторного акта

 

         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Кочубіївська сільська рада вирішила:

1.   Затвердити ставки місцевих податків і зборів на 2017 рік.

 

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність визнати таким, що втратило чинність, рішення від 23.06.2015 № 43-5/VІ «Про місцеві податки і збори  на 2016 рік».  

        

2. Визначення цілей державного регулювання.

         Цілями державного регулювання є встановлення економічно обґрунтованих ставок місцевих податків і зборів.

        

3. Визначення та оцінка альтернативних  способів досягнення  зазначених цілей.

         Виконання даного рішення відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує додаткові надходження до місцевого бюджету.

        

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

 Рішення буде введено в дію після оприлюднення у засобах масової інформації та у мережі Інтернет, з метою отримання пропозицій та зауважень від вищестоящих органів.

        

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття  регуляторного акта.

                Прийняття регуляторного акта надасть можливість привести  у відповідність до діючих нормативно-правових актів  умов господарювання та земельних відносин, а територіальній громаді с. Кочубіївка зміцнювати місцевий бюджет.

        

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення громадян с. Кочубіївка.

        

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Визначення показників результативності акта.

         Показники  результативності впроваджуваного акта не визначаються, оскільки базове відстеження результативності не здійснювалось.

         Прийняття поданого проекту рішення не спричинить інших дій Кочубіївської сільської ради щодо  діяльності  суб’єктів господарювання.

 

9. Визнання заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження  результативності акта.

         Оскільки цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення в цій сфері, то цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

         Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників з можливим проведенням соціального опитування. Здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акту буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності.

 

         Пропозиції і зауваження надсилати на адресу Кочубіївської сільської ради: с. Кочубіївка, вул. Центральна, 53, тел. 9-83-31.

 

 

 

Сільський голова                                     Г.О.Долгова

 

Секретар сільської ради                         Л.І.Бурлака

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта

 

         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання .

 

З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із   змінами   та доповненнями, статті 7,  статті 12 розділу І загальних положень Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, Указу Президента України від 03 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” зі змінами і доповненнями, сільська  рада вирішила прийняти проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2012 рік»

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність визнати таким, що втратило чинність, рішення від 23.12.2010  № 3-2/VІ «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2011 рік».

        

2. Визначення цілей державного регулювання.

         Цілями державного регулювання є легалізація всіх видів діяльності, внаслідок цього збільшення надходжень до місцевого бюджету.

        

3. Визначення та оцінка альтернативних  способів досягнення  зазначених цілей.

         Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість суб’єктам підприємницької діяльності більш динамічного розвитку своєї справи, а територіальній громаді с. Кочубіївка зміцнювати місцевий бюджет за рахунок збільшення надходжень від сплати місцевих податків та зборів.

        

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

 Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- встановлення місцевих податків та зборів;

- інформування громадян про прийняття регуляторного акта.

        

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття  регуляторного акта.

         Передбачається, що об'єкти - платники місцевих податків та зборів будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, оскільки вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

   Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як об'єктами - платниками місцевих податків та зборів, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і всіх жителів села Кочубївка в цілому.

            6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення громадян с. Кочубіївка.

        

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Визначення показників результативності акта.

         Показники  результативності впроваджуваного акта не визначаються, оскільки базове відстеження результативності не здійснювалось.

         Прийняття поданого проекту рішення не спричинить інших дій Кочубіївської сільської ради щодо  діяльності  суб’єктів господарювання.

 

9. Визнання заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження  результативності акта.

         Оскільки цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення в цій сфері, то цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

         Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників з можливим проведенням соціального опитування. Здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акту буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності.

         Пропозиції і зауваження надсилати на адресу Кочубіївської сільської ради: с. Кочубіївка, вул. Леніна, 53, тел. 9-83-31.

 

Сільський голова                                    Г.О.Долгова

 

Секретар сільської ради                         Л.І.Бурлака